De voordelen van biopropaan voor ondernemers

Ondernemers zijn steeds meer op zoek naar een energieoplossing die niet alleen betaalbaar is, maar ook hun ecologische voetafdruk verkleint. Ondernemers getuigen waarom ze kozen voor biopropaan. Duurzaam racen met biopropaan AB E-Karting in Antwerpen koos voor biopropaan om groene stroom op te wekken voor hun karts en om de kartinghal te verwarmen. Het biopropaan…

Lees verder!

Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen? Het kan, dankzij (bio)propaan

Om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken, worden koolstofintensieve verwarmingsbrandstoffen zoals steenkool en stookolie versneld uitgefaseerd. Deze brandstoffen worden echter voornamelijk gebruikt in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. Dit wil zeggen dat betaalbare én duurzame alternatieven beperkt zijn voor gezinnen die…

Lees verder!

Samen de uitdagingen van de energietransitie aangaan

Met de volledige verduurzaming van de energiemarkt tegen 2050 wil onze sector haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen klimaatverandering. Een dergelijke transformatie gebeurt niet van de ene dag op de andere en vereist samenwerking. De weg naar een klimaatneutrale samenleving kent helaas geen wonderoplossingen. Een one size-fits-all aanpak leidt tot hogere kosten voor burgers,…

Lees verder!

Propaan: veilig, gebruiksvriendelijk en flexibel

(Bio)propaan is overal inzetbaar, ook zonder gasnetwerk. Het gas is combineerbaar met hybride systemen, veilig en betaalbaar. Met andere woorden: propaan is de sleutel tot een succesvolle energietransitie. Propaan en biopropaan kunnen overal gebruikt worden, ook als er geen aansluiting is op een gasnetwerk. Qua flexibiliteit heeft (bio)propaan heel wat te bieden. Het gas kan…

Lees verder!

CERGA Certificering

CERGA is het kwaliteitslabel voor de Belgische gasinstallateur; zowel voor aardgas als propaangas. Voor de klant/consument/exploitant een waarborg van vakmanschap. Voor de installateur betekent het professionele ondersteuning door een actieve federatie. Meer over CERGA: www.cerga.be Lijst van de voor propaangas geaccrediteerde CERGA installateurs in België: bekijk hier de lijst

Lees verder!

Memorandum FeBuPro

In het kader van de huidige debatten aangaande de Europese “Green deal” heeft onze federatie een duidelijke boodschap voor de beleidsvoerders nl.; “Propaan en LPG autogas zijn onmisbare alternatieven in de huidige energietransitie” Lees en download het memorandum in het Nederlands of Frans

Lees verder!

Installatienorm NBN D51-006

Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar – Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen – Algemene technische en veiligheidsvoorschriften. Om deze laatste versie 3 (V3) van de Installatienorm NBN D51-006 praktijkgericht en in detail toe te lichten heeft FeBuPro een “Handleiding” opgesteld.…

Lees verder!