Op weg naar een energieneutraal 2050

Propaan laat niemand in de kou staan

Uitdaging

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot verminderen met 55%, en tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Het koolstofvrij maken van verwarmingssystemen in off-grid gebieden is een van de grootste uitdagingen om dit doel te bereiken.

Probleem

Woningen die niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk verwarmen vandaag vooral op koolstofintensieve brandstoffen zoals stookolie. Bovendien kampt 15% van de bevolking met energie-armoede.

(Bio)propaan als missing link

Een energieoplossing met (bio)propaan is voor gezinnen die off-grid wonen de meest betaalbare en future proof oplossing op korte termijn, met het potentieel om klimaatneutraal te zijn op de middellange termijn.

Ons engagement

FeBuPro engageert zich en wil helpen om de energietransitie te realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. Dit doen we op drie manieren:

  • Door huishoudens te helpen bij de overschakeling van stookolie naar (bio)propaan.
  • Door een duurzame energieoplossing aan te bieden die betaalbaar is voor iedereen.
  • Door te evolueren naar 100% hernieuwbaar en duurzaam biopropaan tegen 2050.
  • Door samen te werken met het Hybrid Heat Pump Platform om hybride oplossingen te stimuleren.

“Willen we een off-grid oplossing die betaalbaar is voor álle Belgen?”

— Jean-Luc Verstraeten, voorzitter van FeBuPro

Onze oplossingen

Zowel propaan als biopropaan kunnen een sleutelrol spelen in de energiestransitie, maar wat is precies het verschil tussen de twee?

Propaan

Een use-it-or-lose-it gas dat ontstaat bij het winnen van aardgas en het raffineren van aardolie. Propaangas kan zo goed als overal ingezet worden, zowel in nieuwbouw als bij renovatie. Het biedt alle voordelen van aardgas, met een extra plus: er is geen aansluiting nodig op het leidingnet.

Biopropaan

Biopropaan is 100% duurzaam. Dit gas is chemisch identiek aan propaan, maar wordt geproduceerd uit een mix van afvalstromen uit de voedingsindustrie en hernieuwbare plantaardige oliën. De CO2-uitstoot van biopropaan is tot 80% minder dan traditioneel propaangas.
Feedstocks op basis van plantaardige oliën worden gradueel afgebouwd en alternatieve productieprocessen opgeschaald.

Minder CO2

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar propaan en biopropaan zorgt voor een onmiddellijke CO2-besparing.
Lees meer.

Betere luchtkwaliteit

Bij de verbranding van (bio)propaan komen er amper fijne stofdeeltjes vrij, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.
Lees meer.

Budgetvriendelijk

Biopropaan is de meest budgetvriendelijke oplossing in vergelijking met andere duurzame alternatieven. Bovendien zijn propaan en biopropaan chemisch identiek, zodat technische aanpassingen niet nodig zijn.
Lees meer.

Future proof

Propaangas is vandaag al een alternatief voor stookolie met minder impact op het milieu. Biopropaan gaat nog een stap verder en heeft het potentieel om klimaatneutraal te zijn op middellange termijn.
Lees meer.

Flexibel

(Bio)propaan is makkelijk te combineren met andere duurzame energiebronnen zoals een hybride warmtepomp, zonnepanelen en een zonneboiler.
Lees meer.

Veilig

Propaaninstallaties voldoen aan strenge wettelijke normen en zijn zeer veilig. Bodemverontreiniging door lekkage is onbestaande.
Lees meer.

Kort uitgelegd: alles over (bio)propaan

 

“Hoe wordt (bio)propaan geproduceerd en wat zijn de voordelen?”

theWheel

Propaangas is een veelzijdige energiebron voor diverse toepassingen

Propaangas is een veilige en gebruiksvriendelijke energiebron die geschikt is voor een waaier van toepassingen.

In een gezinswoning kan (bio)propaan gebruikt worden voor verwarming, warm water, koken en gashaard. Het gas kan ingezet worden als een stand alone oplossing of kan verschillende woningen van energie voorzien via een lokaal netwerk.

In bedrijven is propaan ook een ideale energiebron voor industriële processen, verwarming, drogen, lassen, snijden en onkruidbestrijding.

Propaan kan worden opgeslagen in tanks (bovengronds of ondergronds) of in gasflessen.