Propaan:
alle voordelen op een rij

Zowel propaan als biopropaan zullen een sleutelrol spelen in deze energietransitie. Maar wat zijn precies de voordelen van beide energiebronnen?

 

Minder CO2

In 2017 zorgde stookolie voor een kwart van het energieverbruik door Vlaamse huishoudens, maar was het verantwoordelijk voor maar liefst 42 procent van de emissies. De verklaring ligt niet alleen in de significant hogere CO2-uitstootwaarde van stookolie in vergelijking met propaan- en aardgas. Stookolieketels die door huishoudens in gebruik zijn, zijn daarnaast ook relatief verouderd en inefficiënt. Gemiddeld genomen levert de vervanging van een stookolieketel door een propaangasketel een verbetering van de CO2-voetafdruk op van 39 procent bij het gebruik van propaan en zelfs 77 procent bij het gebruik van biopropaan.

Huidig systeem Nieuw systeem CO2-besparing Nieuw systeem CO2-besparing
Meest efficiënte stookolieketel Nieuwe (bio)propaan condensatieketel, werkend op propaan 22% Nieuwe (bio)propaan condensatieketel, werkend op biopropaan 71%
Gemiddelde stookolieketel 39% 77%
Minst efficiënte stookolieketel 55% 83%

 

Betere luchtkwaliteit

De uitstoot van fijn stof en zwaveloxiden zijn bij gebruik van (bio)propaan verwaarloosbaar. Dit maakt dat ze een beter alternatief zijn voor stookolie dan biomassaketels op houtblokken, pellets of houtsnippers. Deze hebben immers als belangrijk nadeel dat er bij houtverbranding veel schadelijke stoffen vrijkomen. Bij de vervanging van een stookolieketel is het wat luchtkwaliteit betreft dus interessanter om voor (bio)propaan te kiezen dan voor biomassa.

Relatieve reductie in uitstoot van luchtverontreinigende stoffen bij gebruik van (bio)propaan, gebaseerd op het gemiddelde rendement van huidige installaties in gebruik:

Steenkool Stookolie Biomassa (hout) Biomassa (pellets)
NOx 84% 9% 37% 37%
SOx 100% 100% 100% 100%
PM2.5 99,9% 87% 99,8% 99,6%
PM10 99,9% 87% 99,9% 99,6%

 

Budgetvriendelijk

Condensatieketels werkend op (bio)propaan zijn een kostenefficiënte oplossing die de transitie van stookolie naar duurzamere verwarmingssystemen kan faciliteren. Uit een kostenvergelijkende studie voor de Belgische markt blijkt dat verwarming op basis van biopropaan de meest economisch rendabele optie is van alle koolstofarme verwarmingstechnologieën, ongeacht de energievraag van de woning.

Door de lage initiële aankoopkosten, zijn (bio)propaanketels financieel toegankelijk voor de meeste Belgische gezinnen, ook voor diegenen met een beperkt budget. Dit laatste is niet onbelangrijk gezien één op vijf gezinnen in België in energiearmoede leeft. Het risico op een te hoge energiefactuur is beduidend hoger wanneer woningen groter en van mindere kwaliteit zijn, zoals dit vaak het geval is in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk.

Warmtepompen of hybride verwarmingssystemen die een luchtwarmtepomp combineren met fotovoltaïsche zonnepanelen zijn door de hoge initiële aankoopkosten en renovatie-vereisten (isolatiewerken, vervanging radiatoren) niet haalbaar voor alle huishoudens zonder een genereuze subsidieregeling. Off-grid woningen die met stookolie verwarmen zijn doorgaans groter, ouder en slechter geïsoleerd. In dit type woningen zijn elektrische warmtepompen vaak een minder aangewezen verwarmingsoplossing omdat ze niet optimaal functioneren in energie-inefficiënte gebouwen, in het bijzonder tijdens de winterprik.

 

Future Proof

Een sleutelrol voor biopropaan in de decarbonisering van off-grid verwarming

Om de energievoorziening van gebouwen met een hoge energievraag te verduurzamen in gebieden die buiten het bereik van het aardgasnet liggen, is er nood aan een niche-oplossing die beschikbaar en betaalbaar is op korte termijn en het potentieel heeft om klimaatneutraal te zijn op middellange termijn. Met propaan en biopropaan heeft onze sector de sleuteloplossing in huis. In een eerste stap bieden we propaan aan als laagdrempelig en kostenefficiënt alternatief voor stookolie, maar met een significant lagere uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen. Vervolgens maken we de eigen energievoorziening koolstofvrij door in te zetten op een volledige omschakeling van propaan naar hernieuwbaar biopropaan tegen 2050.

Europese biopropaanproductie in 2050

FeBuPro is vastberaden om de verschillende overheden in België te ondersteunen in het realiseren van de energietransitie en het bereiken van de klimaat- en milieudoelstellingen. Ons engagement is duidelijk: de Belgische propaansector vertegenwoordigd door FeBuPro zal ten laatste in 2050 enkel nog 100% hernieuwbaar biopropaan verdelen.

“Hoe kan (bio)propaan een missing link zijn in de energietransitie?”

Een studie van Liquid Gas Europe, uitgevoerd door Atlantic Consulting, toont aan dat in 2050 biopropaan en bioLPG autogas de volledige Europese vraag kunnen opvangen, die geraamd wordt tussen de 8 en de 12 miljoen ton. Enerzijds zal de vraag naar (bio)propaan in de komende jaren verder toenemen ter vervanging van stookolie. Anderzijds, zal de vraag richting 2050 ook deels afnemen omdat ons energiesysteem zuiniger zal worden en elektrificatie verder ingang zal vinden.

 

Flexibel

(Bio)propaan is eenvoudig te combineren met andere duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals een hybride warmtepomp, zonnepanelen en een zonneboiler. Dat maakt van propaan de ideale energiebron om de ecologische voetafdruk en energiefactuur te verkleinen. Mogelijke combinaties:

  • Met hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp combineert een lucht/water-warmtepomp met een gascondensatieketel. De warmtepomp gebruikt gratis omgevingswarmte en de condenserende gasketel wordt dus pas ingeschakeld als dat zinvol is. Dankzij het hoge warmteaandeel van de warmtepomp zijn de werkingskosten van het systeem erg laag en is slechts een minimum aan andere energie nodig. Propaangas is hiervoor een voordelige keuze.

Het hybride systeem bekijkt steeds wat de meest duurzame en efficiënte manier is om te verwarmen. Zo verwarm je steeds op de voordeligste manier, bespaar je op je energiekosten en is je impact op het milieu zo laag mogelijk.

Een hybride warmtepomp is de ideale oplossing in de energietransitie voor bestaande woningen en gebouwen. Het is eenvoudig aan te sluiten op je bestaande verwarmingssysteem, waardoor er dus geen ingrijpende renovatiewerken nodig zijn. Daarnaast zijn er ook verschillende premies waarop je beroep kan doen.

FeBuPro maakt deel uit van het Hybrid Heat Pump Platform. Samen met fabrikanten, kenniscentra en sectorfederaties tonen we aan hoe hybride verwarmingsoplossingen de betaalbaarheid en snelheid van de energietransitie kunnen verhogen. Op het Hybrid Heat Pump Platform lees je alles over dit initiatief.

  • Met zonneboilers en zonnepanelen

Een zonneboiler zorgt ervoor dat zonnewarmte via zonnecollectoren het water voor huishoudelijke toepassing verwarmt. De zonnepanelen zetten het zonlicht om in energie via de zonnecellen. Jammer genoeg garanderen zonnepanelen en zonneboilers geen continue aanvoer van energie, omdat er niet altijd voldoende zonlicht is in België. Om toch zeker te zijn van een constante energie-aanvoer, kan je de combinatie maken met een propaangasinstallatie.

 

Veilig

Propaan en biopropaan zijn veilig. Bij de installatie worden steeds de veiligheidsvoorschriften en reglementeringen gerespecteerd. Bovendien is er geen kans op bodemverontreiniging door lekkage, aangezien propaan en biopropaan gasvormig zijn bij aanraking met lucht.

Meer info over veiligheid en reglementering.

Kort uitgelegd: alles over (bio)propaan

 

“Hoe wordt (bio)propaan geproduceerd en wat zijn de voordelen?”