Blog

In 2017 gebruikte 38% van de Belgische gezinnen stookolie voor verwarming. Mazout was echter verantwoordelijk voor 48 procent van de CO2-emissies van huisverwarming. De overschakeling van stookolie naar biopropaan levert een CO2-besparing op van meer dan 70%.

Voor het Nationaal Energie-en Klimaatplan is de uitfasering van stookolie tegen 2035 een beleidsprioriteit. Vlaanderen wil een versnelling hoger schakelen door reeds vanaf 2022 een verbod in te voeren op de installatie van stookolieketels bij nieuwbouw, alsook bij diepgaande energetische renovaties. Bestaande stookolieketels mogen niet meer vervangen worden wanneer een aansluiting op aardgas mogelijk is. Maar terwijl de uitfasering van stookolieketels nodig is om de klimaatdoelstellingen op de lange termijn te behalen, zorgt ze op de korte termijn ook voor bijkomende uitdagingen omtrent de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie, met name in gebieden waar een aansluiting op aardgas niet mogelijk is.

Bron: Ecuity Consulting (2018) An analysis of Belgian off-grid heat decarbonization pathways, p. 17

 

CO2-besparing

De CO2-uitstootwaarde van stookolie is hoger dan die van propaan en biopropaan. Stookolieketels gebruikt door huishoudens zijn daarnaast ook relatief verouderd en inefficiënt. Gemiddeld genomen levert de vervanging van een stookolieketel door een propaangas-condensatieketel een verbetering van de CO2-voetafdruk op van 39 procent bij het gebruik van propaan, en zelfs 77 procent bij het gebruik van biopropaan.

Bron: CEDelft(2021) Emissions of (bio)LPG and oth erenergy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks – Country report: Belgium

 

Betere luchtkwaliteit

De uitstoot van fijn stof en zwaveloxiden zijn bij gebruik van (bio)propaan verwaarloosbaar. Dit maakt dat ze een beter alternatief zijn voor stookolie dan biomassaketels op houtblokken, pellets of houtsnippers. Deze hebben immers als belangrijk nadeel dat er bij houtverbranding veel schadelijke stoffen vrijkomen. Bij de vervanging van een stookolieketel is het wat luchtkwaliteit betreft dus interessanter om voor (bio)propaan te kiezen dan voor biomassa.

Bron: CEDelft(2021) Emissions of (bio)LPG and oth erenergy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks – Country report: Belgium

 

Budgetvriendelijk

Condensatieketels werkend op (bio)propaan zijn een kostenefficiënte oplossing die de transitie van stookolie naar duurzamere verwarmingssystemen kan faciliteren. Uit een kostenvergelijkende studie (Gemserv (2021) Belgian residential property low-carbon heating analysis) voor de Belgische markt blijkt dat verwarming op basis van biopropaan de meest economisch rendabele optie is van alle koolstofarme verwarmingstechnologieën, ongeacht de energievraag van de woning. We willen immers verwarming zonder verarming.

 

Propaan als vervanging voor stookolie: de winst

Propaan is een laagdrempelig en kosten-efficiënt alternatief voor stookolie, maar met een significant lagere uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen. De omschakeling van vaste en vloeibare fossiele brandstoffen (kolen, stookolie) naar biopropaan levert een grootschalige en onmiddellijke CO2-besparing op. Daarnaast zorgt de omschakeling van stookolie naar propaan ook voor een betere luchtkwaliteit.
Financieel realistisch en koolstofarm, dat zijn de eigenschappen die (bio)propaan tot een goed alternatief maken voor stookolie.