promotie en ondersteuning

De vzw FEBUPRO, Federatie van Butaan en Propaan, werd opgericht in 1960 en vertegenwoordigt een belangrijk aandeel van de LPG-markt (vloeibaar gemaakt petroleumgas) in België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Ze groepeert de distributeurs van vloeibare petroleumgassen van België en van het G-H Luxemburg, alsook verschillende ondernemingen die zich gespecialiseerd hebben in activiteiten verbonden aan de distributie van LPG.

De vereniging heeft als doel de promotie en verdediging op de meest algemene wijze van de beroepsbelangen met betrekking tot de vloeibaar gemaakte petroleum gassen.

Organisatie

Onze federatie is lid van LGE (Liquid Gas Europe), CEN (Comité Européen de Normalisation), BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie), Gas.be (Vereniging der Aardgasdistributeurs en Cerga), en ONP (Operator voor de Normalisatie van Petroleumproducten).

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door 3 werkcommissies:

Raad van Bestuur

Leden

FeBuPro is de officiële sectorvereniging en de voornaamste woordvoerder van de LPG = Butaan- en propaangas verpakt in flessen en bulk, alsook van autogas gerelateerde bedrijven in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.