Blog

Door de versnelde uitfasering van stookolie dringt de vraag naar een betaalbaar alternatief zich op. Propaan is nu al een laagdrempelig, koolstofarm en milieuvriendelijker alternatief tegenover andere fossiele brandstoffen. Maar de propaansector gaat voluit voor een volledig energieneutraal aanbod van biopropaan.

Hoe kunnen wij de politiek helpen?

Om te slagen in de energietransitie zullen de overheid en de energiesector de handen in elkaar moeten slaan. Febupro engageert zich tot volgende acties:

  • we zullen beleidsmakers continu informeren over technologische innovaties in en het productiepotentieel van biopropaan
  • we zullen particulieren en bedrijven informeren en stimuleren om over te schakelen naar propaan op de korte termijn en naar biopropaan op middellange termijn
  • we zullen consumenten adviseren over energiebesparende tips waaronder de vervanging van een oude ketel door een nieuwe en efficiëntere condensatieboiler
  • we stimuleren onze leden en hun logistieke partners om de volledige bevoorradingscyclus van biopropaan koolstofvrij te maken
  • we leggen contacten met investeerders om de productie van biopropaan verder op te schalen

 

Hoe kan de politiek helpen om de doelstellingen te halen?

Economische analyses tonen aan dat het volledige aanbod van propaan op de Europese markt kan vervangen worden door hernieuwbaar biopropaan tegen 2050. Om daarin te slagen vragen we van alle beleidsniveaus in België de nodige aandacht en ondersteuning voor onze beleidsvisie en -prioriteiten:

  • een duidelijke erkenning en definitie van biopropaan door de wetgeving
  • een aanpassing van de programma-overeenkomst om de prijs van biopropaan economisch rendabel te maken
  • het informeren van gebruikers van stookolie en steenkool bij de omschakeling naar duurzamere verwarmingsalternatieven
  • een duidelijk kader waarbinnen de productie van biopropaan kan worden gestimuleerd en op economische haalbare wijze op de markt worden gebracht

 

De innovaties van biopropaan

Ondertussen wordt aan meerdere innovatieve productieprocessen gewerkt waarvan sommige in een vroeg stadium van ontwikkeling zitten en anderen in een vergevorderd. Op korte termijn wordt een toename in productiecapaciteit verwacht uit bioraffinage, maar ook een opschaling van biopropaanproductie via pyrolyse, anaerobe vergisting en gasificatie – of vergassing – van biomassa. Een voorbeeld van die laatste toepassing is het bekende Fisher Tropsch-proces, dat in de jaren twintig werd uitgevonden om vloeibare fossiele brandstoffen te produceren. Vandaag wordt het gebruikt om met duurzame biogrondstoffen, zoals lignocellulosebiomassa – vezelhoudende plantaardige materie – en afvalstoffen, hernieuwbare biobrandstoffen zoals biopropaan te maken. Power-to-biopropane technologie, waarbij elektriciteit omgezet wordt in hernieuwbaar propaan, wordt verwacht vanaf 2030.

Meer weten over ons engagement? Download ons visiedocument.