Blog

Hoe halen we de klimaatdoelstellingen van 2050 zonder iemand achter te laten?
Een interview met Jean-Luc Verstraeten, voorzitter van FeBuPro

 

Dé grote uitdaging is de off-grid energievraag. Door de versnelde uitfasering van stookolie, wordt extra financiële druk gelegd op gezinnen die geen aardgasaansluiting hebben. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor propaan en biopropaan. Onze sector engageert zich bovendien om tegen 2050 enkel nog klimaatneutrale biopropaan aan te bieden.