Uitfasering fossiele verwarming in België

België heeft de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De meest vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool en stookolie, zorgen voor het grootste aandeel van onze uitstoot en worden voornamelijk gebruikt in industriële sectoren of oudere woningen. Zo verwarmen bijna 1,5 miljoen Belgische…

Memorandum FeBuPro

Memorandum voor de verkiezingen in 2024 2024 is een belangrijk verkiezingsjaar, en ook deze keer heeft FeBuPro haar belangrijkste beleidsvoorstellen verzameld in een memorandum. Onze voorstellen zijn gebaseerd op vier belangrijke assen: verwarming, fiscaliteit, duurzaamheid en de programmaovereenkomst. Lees en download het memorandum in het Nederlands of Frans

EU-Commissie streng voor Belgisch btw-regime

U kon het al lezen in onze vorige nieuwsbrief (26 april 2023): in navolging van de energiecrisis genieten Belgische gezinnen die zijn aangesloten op het aardgasnetwerk sinds 1 april 2023 van een permanente btw-verlaging op aardgas, namelijk van 21 naar 6 procent. Een maand na de invoering van deze verlaging, in mei 2023, bracht de…

CERGA Certificering

CERGA is het kwaliteitslabel voor de Belgische gasinstallateur; zowel voor aardgas als propaangas. Voor de klant/consument/exploitant een waarborg van vakmanschap. Voor de installateur betekent het professionele ondersteuning door een actieve federatie. Meer over CERGA: www.cerga.be Lijst van de voor propaangas geaccrediteerde CERGA installateurs in België: bekijk hier de lijst

Maak kennis met het Hybrid Heat Pump Platform

Een initiatief dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen FeBuPro maakt samen met een ruim aantal andere spelers in de Belgische verwarmingssector, fabrikanten van verwarmingstoestellen, installateurs, opleidingscentra, netbeheerders en brandstofverdelers deel uit van het Hybrid Heat Pump Platform. Samen zetten we ons in voor een versnelde toepassing van hybride verwarmingsoplossingen in bestaande gebouwen. De Europese Unie streeft…

Overstappen op propaan, een korte gids

België telt vandaag zo’n 120.000 propaanklanten en de vraag naar propaan neemt toe. Propaangas is een interessant alternatief voor stookolie in gebieden zonder aardgasaansluiting. Maar door de recent gestegen aardgasprijzen tonen ook veel bedrijven interesse om over te schakelen op propaangas.

De verwarmingstoelage: een steuntje in de rug

Vanwege de stijgende prijzen in de energiesector heeft de regering besloten een eenmalige premie toe te kennen, de zogenaamde stookolie- en propaancheque. Dit is een welkome actie met het oog op de moeilijke tijden die ons deze winter waarschijnlijk te wachten staan. Waar gaat het eigenlijk over? Wie kan van deze steun genieten?   Wat…

Biopropaan: een verrassend diverse afzetmarkt

Biopropaan is geen verre toekomstmuziek, want deze hernieuwbare energiebron is al sinds 2018 beschikbaar op de Europese markt. De totale productie wereldwijd bedraagt momenteel zo’n 250 kiloton, waarvan jaarlijks ongeveer 100 kiloton gemaakt wordt in verschillende Europese landen. Belgïe raffineert momenteel zelf nog geen biopropaan, maar trekt zijn huidige volumes in via de haven van…

Future 2050

FeBuPro, de federatie van butaan en propaan, wil de energietransitie mee realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet door huishoudens te helpen overschakelen van olie naar propaan en biopropaan. De leden van FeBuPro verbinden zich ertoe om ten laatste in 2050 enkel nog biopropaan op de Belgische markt te verdelen.   Lees…

Klaar voor de toekomst met biopropaan

Febupro wil de energietransitie mee realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. We helpen gezinnen die off-grid wonen bij de overschakeling van olie naar propaan en biopropaan. Wij engageren ons om ten laatste in 2050 enkel nog energieneutraal biopropaan op de Belgische markt te verdelen. Om ons engagement te realiseren werken we…