Blog

Biopropaan is geen verre toekomstmuziek, want deze hernieuwbare energiebron is al sinds 2018 beschikbaar op de Europese markt. De totale productie wereldwijd bedraagt momenteel zo’n 250 kiloton, waarvan jaarlijks ongeveer 100 kiloton gemaakt wordt in verschillende Europese landen. Belgïe raffineert momenteel zelf nog geen biopropaan, maar trekt zijn huidige volumes in via de haven van Rotterdam.

 

Een eind- en bijproduct

Biopropaan kan zowel een eindproduct zijn als een bijproduct van andere productieprocessen. Meestal is het een bijproduct, zoals het geval is voor de volumes biopropaan die vandaag op de Belgische, en bij uitbreiding Europese, markt beschikbaar zijn. Dit bijproduct komt vrij tijdens HVL-(Hydrotreated Vegetable Oil) biodieselraffinage, een proces waarbij plantaardige oliën en restafval behandeld worden met waterstof op hoge temperatuur en onder hoge druk. Tijdens dit proces ontstaat er tussen 5 en de 7 procent biopropaan.

Sinds 2022 is er ook een plant in het Nederlandse Delfzijl die 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof produceert met 15.000 ton biopropaan als bijproduct. De grondstoffen die hiervoor gebruikt worden, zijn uitsluitend rest- en afvalstromen van hoofdzakelijk lokale industrieën, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. In het productieproces wordt bovendien gebruik gemaakt van groene waterstof, afkomstig uit water- en windenergie.

 

Blijven innoveren

Intussen wordt er ook verder gewerkt aan een hele resem innovatieve productieprocessen waarvan sommigen in een vroeg stadium van ontwikkeling zitten en andere in een vergevorderd. Uit een studie die de Europese propaansector in 2020 liet uitvoeren door het gespecialiseerde studiebureau Atlantic Consulting, bleek onder meer dat in 2050 de volledige Europese vraag (tussen 8 en 12 miljoen ton) zal kunnen worden opgevangen door biopropaan en bioLPG autogas.