Blog

Febupro wil de energietransitie mee realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. We helpen gezinnen die off-grid wonen bij de overschakeling van olie naar propaan en biopropaan. Wij engageren ons om ten laatste in 2050 enkel nog energieneutraal biopropaan op de Belgische markt te verdelen.

Om ons engagement te realiseren werken we aan verschillende innovatieve productieprocessen. Sommige daarvan zitten in een vroeg stadium van ontwikkeling en andere in een vergevorderd. Op korte termijn wordt een toename in productiecapaciteit verwacht uit bioraffinage, maar ook een opschaling van biopropaanproductie via pyrolyse, anaerobe vergisting en gasificatie van biomassa. Een voorbeeld van die laatste toepassing is het bekende Fisher Tropsch-proces, dat in de jaren twintig werd uitgevonden om vloeibare fossiele brandstoffen te produceren. Vandaag wordt het gebruikt om met duurzame biogrondstoffen, zoals lignocellulosebiomassa – vezelhoudende plantaardige materie – en afvalstoffen, hernieuwbare biobrandstoffen zoals biopropaan te maken. Power-to-biopropane technologie, waarbij elektriciteit omgezet wordt in hernieuwbaar propaan, wordt verwacht vanaf 2030.

 

Wat is biopropaan precies? (video)

 

Een voorbeeld van onze inspanningen

In een HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids)-proces, is biopropaan een bijproduct van biokerosine- productie. Vorig jaar werd een samenwerking aangekondigd tussen een Febupro-lid, luchtvaartmaatschappij KLM en SkyNRG, pionier op het vlak van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Vanaf 2023 zal op een plant in Delfzijl in Nederland al 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof worden geproduceerd met 15.000 ton biopropaan als bijproduct. Als grondstoffen voor biopropaan worden uitsluitend rest- en afvalstromen van hoofdzakelijk lokale industrieën ingezet, zoals gebruikt frituurvet. In het productieproces gebruiken we groene waterstof, gemaakt uit water en windenergie.

 

De productiecapaciteit van biopropaan

In 2020 heeft de Europese propaansector projecties laten uitvoeren door het gespecialiseerde studiebureau Atlantic Consulting. Deze tonen aan dat in 2050 biopropaan en bioLPG autogas de volledige Europese vraag kunnen opvangen, die geraamd wordt tussen de 8 en de 12 miljoen ton. Enerzijds zal de vraag naar (bio)propaan in de komende jaren verder toenemen ter vervanging van stookolie. Anderzijds zal de vraag in de toekomst ook deels afnemen omdat ons energiesysteem zuiniger zal worden en elektrificatie verder ingang zal vinden.

Wat zijn onze engagementen om de klimaatdoelstellingen te halen? Download ons visiedocument.