Samenwerken om de doelstellingen te behalen: hoe kunnen we elkaar helpen?

Door de versnelde uitfasering van stookolie dringt de vraag naar een betaalbaar alternatief zich op. Propaan is nu al een laagdrempelig, koolstofarm en milieuvriendelijker alternatief tegenover andere fossiele brandstoffen. Maar de propaansector gaat voluit voor een volledig energieneutraal aanbod van biopropaan. Hoe kunnen wij de politiek helpen? Om te slagen in de energietransitie zullen de…

Propaan als alternatief voor stookolie

In 2017 gebruikte 38% van de Belgische gezinnen stookolie voor verwarming. Mazout was echter verantwoordelijk voor 48 procent van de CO2-emissies van huisverwarming. De overschakeling van stookolie naar biopropaan levert een CO2-besparing op van meer dan 70%. Voor het Nationaal Energie-en Klimaatplan is de uitfasering van stookolie tegen 2035 een beleidsprioriteit. Vlaanderen wil een versnelling…

De voordelen van biopropaan voor ondernemers

Ondernemers zijn steeds meer op zoek naar een energieoplossing die niet alleen betaalbaar is, maar ook hun ecologische voetafdruk verkleint. Ondernemers getuigen waarom ze kozen voor biopropaan. Duurzaam racen met biopropaan AB E-Karting in Antwerpen koos voor biopropaan om groene stroom op te wekken voor hun karts en om de kartinghal te verwarmen. Het biopropaan…

Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen? Het kan, dankzij (bio)propaan

Om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken, worden koolstofintensieve verwarmingsbrandstoffen zoals steenkool en stookolie versneld uitgefaseerd. Deze brandstoffen worden echter voornamelijk gebruikt in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. Dit wil zeggen dat betaalbare én duurzame alternatieven beperkt zijn voor gezinnen die…

Samen de uitdagingen van de energietransitie aangaan

Met de volledige verduurzaming van de energiemarkt tegen 2050 wil onze sector haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen klimaatverandering. Een dergelijke transformatie gebeurt niet van de ene dag op de andere en vereist samenwerking. De weg naar een klimaatneutrale samenleving kent helaas geen wonderoplossingen. Een one size-fits-all aanpak leidt tot hogere kosten voor burgers,…

Propaan: veilig, gebruiksvriendelijk en flexibel

(Bio)propaan is overal inzetbaar, ook zonder gasnetwerk. Het gas is combineerbaar met hybride systemen, veilig en betaalbaar. Met andere woorden: propaan is de sleutel tot een succesvolle energietransitie. Propaan en biopropaan kunnen overal gebruikt worden, ook als er geen aansluiting is op een gasnetwerk. Qua flexibiliteit heeft (bio)propaan heel wat te bieden. Het gas kan…

Wat zijn de voordelen van propaan? En wat is het?

Hoe goed bent u op de hoogte over propaan en biopropaan? Hoe worden deze gassen geproduceerd en wat zijn de voordelen? Een korte introductie van een gas dat te weinig gekend is. Propaan en biopropaan zijn chemisch identiek, Propaan is een bijproduct van de winning van aardgas en olieraffinage, biopropaan wordt gewonnen uit afvalstromen uit…

Installatienorm NBN D51-006

Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar – Binnenleidingen, plaatsing en in bedrijf stellen van verbruikstoestellen – Algemene technische en veiligheidsvoorschriften. Om deze laatste versie 3 (V3) van de Installatienorm NBN D51-006 praktijkgericht en in detail toe te lichten heeft FeBuPro een “Handleiding” opgesteld.…