Blog

Om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken, worden koolstofintensieve verwarmingsbrandstoffen zoals steenkool en stookolie versneld uitgefaseerd. Deze brandstoffen worden echter voornamelijk gebruikt in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. Dit wil zeggen dat betaalbare én duurzame alternatieven beperkt zijn voor gezinnen die off-grid wonen.

 

Een off-grid realiteit

Huizen in landelijke gebieden die met stookolie verwarmen (hoeves, boerderijen, landhuizen, grote gezinswoningen) zijn relatief groter en ouder dan elders. In dit type woningen zijn elektrische warmtepompen een minder aangewezen verwarmingsoplossing omdat ze niet optimaal functioneren in energie-inefficiënte gebouwen, en dan vooral tijdens de zogenaamde winterprik. Bovendien zijn de instapkosten hoog. Het budget van de aankoop van een warmtepomp, isolatiewerken, en vervanging van radiatoren zijn niet realistisch voor elk gezinsbudget. Eén op vijf gezinnen in België leeft in energie- armoede. Een derde van de huishoudens in energiearmoede woont in een woning met kwaliteitsgebreken, zoals een lekkend dak, vochtige muren of vloeren of rottend houtwerk. Het risico op een te hoge energiefactuur is uiteraard groter wanneer woningen over het algemeen groter en van mindere kwaliteit zijn.

 

Een economische realiteit

De protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk hebben aangetoond dat energiebeleid in evenwicht moet zijn met de economische realiteit. Het beleid grijpt immers direct in op de levens van burgers, in hun huizen en vervoersmiddelen. Met andere woorden: hun financiële toekomst staat op het spel. Om de energievoorziening van gebouwen met een hoge energievraag te verduurzamen in gebieden die buiten het bereik van het aardgasnet liggen, is er nood aan een niche-oplossing die beschikbaar en betaalbaar is op de korte termijn en het potentieel heeft om klimaatneutraal zijn op de middellange termijn. Door de beleidsplannen van de verschillende overheden om stookolieverwarming versneld uit te doven, is de vraag naar betaalbare alternatieven immers toegenomen.

 

De missing link in de transitie

Uit een kosten-vergelijkende studie, uitgevoerd door Gemserv, blijkt dat verwarming op basis van biopropaan de meest economisch rendabele optie is van alle koolstofarmere verwarmingstechnologieën, ongeacht de energievraag van de woning. Condensatieketels werkend op (bio)propaan zijn dus een kosten-efficiënte oplossing die de transitie van stookolie naar duurzamere verwarmingssystemen kan faciliteren. Voor burgers is de kostprijs is één van de belangrijkste factoren bij de keuze van een verwarmingssysteem. Door de lage initiële aankoopkosten, zijn (bio)propaanketels financieel toegankelijk voor de meeste Belgische gezinnen, ook voor diegenen met een beperkt budget.

 

Slim en duurzaam

Op korte termijn is (bio)propaan voor huishoudens en bedrijven een laagdrempelig en koolstofarm alternatief voor de meest vervuilende brandstoffen zoals steenkool, stookolie, benzine en diesel. Met propaan en biopropaan heeft onze sector de sleuteloplossing in huis die aan deze exacte vraag beantwoorden. In een eerste stap bieden we propaan aan als laagdrempelig en kosten-efficiënt alternatief voor stookolie, maar met een significant lagere uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen. Vervolgens maken we de eigen energievoorziening koolstofvrij door in te zetten op een volledige omschakeling van propaan naar hernieuwbaar biopropaan tegen 2050. Biopropaan is dus de sleuteloplossing die haalbaar én betaalbaar is op de korte termijn en het potentieel heeft om klimaatneutraal te zijn op de middellange termijn.

De klimaatdoelstellingen halen, ook voor gezinnen off-grid? Op naar 2050 met biopropaan: een interview met Jean-Luc Verstraeten, de voorzitter van FeBuPro.