Blog

Hoe goed bent u op de hoogte over propaan en biopropaan? Hoe worden deze gassen geproduceerd en wat zijn de voordelen? Een korte introductie van een gas dat te weinig gekend is.

Propaan en biopropaan zijn chemisch identiek, Propaan is een bijproduct van de winning van aardgas en olieraffinage, biopropaan wordt gewonnen uit afvalstromen uit de voedingssector en hernieuwbare plantaardige oliën.

Wat is biopropaan precies? (video)

Deze gassen hebben een waslijst aan voordelen:

  • Minder CO2: De omschakeling van fossiele brandstoffen naar propaan en biopropaan zorgt voor een onmiddellijke CO2-besparing.
  • Betere luchtkwaliteit: Bij de verbranding van (bio)propaan komen er amper fijne stofdeeltjes vrij, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.
  • Budgetvriendelijk: Biopropaan is de meest budgetvriendelijke oplossing in vergelijking met andere duurzame off-grid alternatieven. Bovendien zijn propaan en biopropaan chemisch identiek, zodat technische aanpassingen niet nodig zijn.
  • Future-proof: Propaangas is vandaag al een milieuvriendelijker alternatief voor stookolie. Biopropaan gaat nog een stap verder en heeft het potentieel om klimaatneutraal te zijn op middellange termijn.
  • Flexibel: (Bio)propaan kan overal ingezet worden, ook zonder gasaansluiting. Bovendien kan het gecombineerd worden in een hybride verwarmingssysteem met een warmtepomp.
  • Veilig: Propaaninstallaties voldoen aan strenge wettelijke normen en zijn zeer veilig. Bodemverontreiniging door lekkage is onbestaande.

Alle info over de voordelen van propaan en biopropaan