Blog

Vanwege de stijgende prijzen in de energiesector heeft de regering besloten een eenmalige premie toe te kennen, de zogenaamde stookolie- en propaancheque. Dit is een welkome actie met het oog op de moeilijke tijden die ons deze winter waarschijnlijk te wachten staan. Waar gaat het eigenlijk over? Wie kan van deze steun genieten?

 

Wat is het?

De verwarmingstoelage werd door de federale regering ingevoerd in een context van hoge energieprijzen. Het bedrag was vastgesteld op 225 euro, maar de regering heeft beslist om het te verhogen tot 300 euro als onderdeel van haar akkoord over aanvullende energiesteun voor gezinnen.

 

Wie heeft er recht op?

Elk gezin waaraan tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 stookolie of propaan in bulk werd geleverd voor de verwarming van de hoofdwoning, kan de tegemoetkoming aanvragen. Deze aanvraag kan worden ingediend vanaf 7 juli 2022 tot en met 10 april 2023 (datum onder voorbehoud). De premie zelf kan slechts eenmaal per gezin worden toegepast en wordt zowel toegekend aan gezinnen die gedomicilieerd zijn in een alleenstaande woning als gezinnen in een appartementsgebouw. De verhoging van de toelage – met 75 euro dus – zal automatisch worden toegekend aan wie de verwarmingstoelage eerder al ontving.

Let op: De uitbetaling van de cheque gebeurt niet door FeBuPro, maar door de FOD Economie. Deze laatste heeft daarvoor een online aanvraagmodule ontwikkeld, alsook een toelichtende nota bij de te volgen procedure.

 

Andere steun

Voor personen met een laag inkomen is de verwarmingsfactuur een van de belangrijkste uitgaven. Zij kunnen het hele jaar door een beroep doen op de vzw Sociaal Verwarmingsfonds, die voor een deel tussenkomt op de factuur voor stookolie, lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas. Dit geldt niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in flessen en butaangas in flessen.

Gezien de diversiteit van deze maatregelen heeft de FOD Economie een online vragenlijst ontwikkeld waarmee de burger via enkele vragen snel kan nagaan op welke premies hij aanspraak kan maken. Voor het aanvragen van het formulier, ga naar de website van de FOD Economie.