Uitfasering fossiele verwarming in België

België heeft de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De meest vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool en stookolie, zorgen voor het grootste aandeel van onze uitstoot en worden voornamelijk gebruikt in industriële sectoren of oudere woningen. Zo verwarmen bijna 1,5 miljoen Belgische…

Memorandum FeBuPro

Memorandum voor de verkiezingen in 2024 2024 is een belangrijk verkiezingsjaar, en ook deze keer heeft FeBuPro haar belangrijkste beleidsvoorstellen verzameld in een memorandum. Onze voorstellen zijn gebaseerd op vier belangrijke assen: verwarming, fiscaliteit, duurzaamheid en de programmaovereenkomst. Lees en download het memorandum in het Nederlands of Frans