Blog

U kon het al lezen in onze vorige nieuwsbrief (26 april 2023): in navolging van de energiecrisis genieten Belgische gezinnen die zijn aangesloten op het aardgasnetwerk sinds 1 april 2023 van een permanente btw-verlaging op aardgas, namelijk van 21 naar 6 procent.

Een maand na de invoering van deze verlaging, in mei 2023, bracht de Europese Commissie strenge aanbevelingen uit om de buitensporige, Belgische overheidsuitgaven een halt toe te roepen. Onder meer de discriminatoire energiesteunmaatregelen moeten, volgens de Commissie, op de schop om de overheidsuitgaven te stabiliseren.

Zo heeft de btw-verlaging dus niet enkel de begroting laten ontsporen, maar zorgde ze ook voor een oneerlijke concurrentie op de markt, aangezien deze verlaging niet van toepassing is op (bio)propaangas. De Belgische gezinnen die niet aangesloten zijn op het aardgasnetwerk en gebruikmaken van propaangas konden tijdens de energiecrisis slechts rekenen op een éénmalige premie als steunmaatregel. Hoewel aardgas en propaangas weldegelijk beiden gasvormige brandstoffen zijn die gebruikt worden voor residentiële verwarming, vallen ze dus sinds 1 april onder een compleet verschillend btw-stelsel.

De EU-Commissie vreest in haar aanbevelingen ook dat België de doelen voor renovatie en energie-efficiëntie tegen 2030 niet zal halen. Ons land heeft een enorme achterstand op vlak van de implementatie van hernieuwbare energie. In onze sector komt dat mede door het programma-akkoord dat de maximumprijzen voor fossiele brandstoffen bepaalt. Het klassieke propaangas werd, als fossiele brandstof, uiteraard ook opgenomen in deze lijst, maar hoewel biopropaan een volledig hernieuwbare brandstof is, wordt deze ook nog steeds onder de categorie ‘fossiel’ geplaatst. Dit enkel doordat het fossiele propaangas en het bioproduct een gelijkende chemische samenstelling hebben.

Investeringen in hernieuwbare energiebronnen worden door het prijzenplafond en de hoge productiekost afgeremd en opschaling van duurzame alternatieven voor stookolie wordt quasi onmogelijk gemaakt. Gezinnen die momenteel een propaangasinstallatie hebben, kunnen kostenefficiënt overstappen op biopropaan, maar stuiten ook daar nog eens op het hoge btw-tarief van 21%.

Om van de energietransitie een echt succes te maken en consumenten het vertrouwen te geven dat ze van fossiele brandstoffen kunnen afstappen, vragen we onze Belgische beleidsmakers de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen op nationaal en Europees vlak beter te ondersteunen. Febupro pleit voor een aanpassing van het Programma-Akkoord zodat duurzame alternatieven in onze sector zich verder kunnen ontwikkelen en integreren op de markt. Samen halen we de achterstand in!