Uitfasering fossiele verwarming in België

België heeft de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55 procent te verminderen en het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De meest vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool en stookolie, zorgen voor het grootste aandeel van onze uitstoot en worden voornamelijk gebruikt in industriële sectoren of oudere woningen. Zo verwarmen bijna 1,5 miljoen Belgische…

Lees verder!

Memorandum FeBuPro

Memorandum voor de verkiezingen in 2024 2024 is een belangrijk verkiezingsjaar, en ook deze keer heeft FeBuPro haar belangrijkste beleidsvoorstellen verzameld in een memorandum. Onze voorstellen zijn gebaseerd op vier belangrijke assen: verwarming, fiscaliteit, duurzaamheid en de programmaovereenkomst. Lees en download het memorandum in het Nederlands of Frans

Lees verder!

CERGA Certificering

CERGA is het kwaliteitslabel voor de Belgische gasinstallateur; zowel voor aardgas als propaangas. Voor de klant/consument/exploitant een waarborg van vakmanschap. Voor de installateur betekent het professionele ondersteuning door een actieve federatie. Meer over CERGA: www.cerga.be Lijst van de voor propaangas geaccrediteerde CERGA installateurs in België: bekijk hier de lijst

Lees verder!

Maak kennis met het Hybrid Heat Pump Platform

Een initiatief dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen FeBuPro maakt samen met een ruim aantal andere spelers in de Belgische verwarmingssector, fabrikanten van verwarmingstoestellen, installateurs, opleidingscentra, netbeheerders en brandstofverdelers deel uit van het Hybrid Heat Pump Platform. Samen zetten we ons in voor een versnelde toepassing van hybride verwarmingsoplossingen in bestaande gebouwen. De Europese Unie streeft…

Lees verder!

Biopropaan: een verrassend diverse afzetmarkt

Biopropaan is geen verre toekomstmuziek, want deze hernieuwbare energiebron is al sinds 2018 beschikbaar op de Europese markt. De totale productie wereldwijd bedraagt momenteel zo’n 250 kiloton, waarvan jaarlijks ongeveer 100 kiloton gemaakt wordt in verschillende Europese landen. Belgïe raffineert momenteel zelf nog geen biopropaan, maar trekt zijn huidige volumes in via de haven van…

Lees verder!

Future 2050

FeBuPro, de federatie van butaan en propaan, wil de energietransitie mee realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet door huishoudens te helpen overschakelen van olie naar propaan en biopropaan. De leden van FeBuPro verbinden zich ertoe om ten laatste in 2050 enkel nog biopropaan op de Belgische markt te verdelen.   Lees…

Lees verder!

Klaar voor de toekomst met biopropaan

Febupro wil de energietransitie mee realiseren in gebieden die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. We helpen gezinnen die off-grid wonen bij de overschakeling van olie naar propaan en biopropaan. Wij engageren ons om ten laatste in 2050 enkel nog energieneutraal biopropaan op de Belgische markt te verdelen. Om ons engagement te realiseren werken we…

Lees verder!