Flessen

Veiligheid & Reglementering

Butaan- en propaangas in flessen is nog steeds de verplaatsbare energie bij uitstek.

Butaangas wordt opgeslagen in gasflessen gaande van 12 liter (6kg.butaan) tot 44 liter(20kg. butaan).
Propaangas wordt opgeslagen in gasflessen met een inhoud die varieert van 12 liter (5 kg. propaan) tot 112 liter (46,5 kg propaan).
De kleuren en de inhouden van de gasflessen verschillen naargelang de verdeler merken

Bij opslag van aanzienlijke hoeveelheden moeten wettelijke veiligheidsafstanden gerespecteerd worden (zie tabel hierna: Exploitatievoorwaarden voor gasflessendepots).

Enkele veiligheidsvoorschriften

 • Omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht mogen de gasflessen – zowel volle als lege – nooit worden opgeslagen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of een afvoer
 • De gasflessen mogen nooit worden geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron
 • Zowel volle als lege gasflessen moeten altijd rechtop gezet worden. Ze moeten stevig staan, in een goed verluchte omgeving
 • De kraan van een ongebruikte gasfles (vol of leeg) moet altijd dicht zijn
 • Butaanflessen worden gewoonlijk binnen geplaatst, aangezien butaan pas verdampt bij een temperatuur van meer dan 5°C
 • Propaanflessen worden liefst buiten geïnstalleerd
 • Elke gasfles moet altijd minstens zijn uitgerust met een ontspanner die past op de koppeling en zo dicht mogelijk bij de gasfles(sen) geplaatst is
 • Wanneer de installatie voorzien is van een buigzame aansluiting moeten de flexibele verbindingen de volgende regels respecteren:
  • « slangen voor ontspannen gas» :  Dit type slang moet, voor een inwendige diameter ≤ 12,5 mm, conform NBNEN 16436-1 zijn –  type klas 2 (MOP 10 bar – minimum omgevingstemperatuur – 30 °C tot + 70 °C) – de buitenwand heeft een oranje kleur.

Dit type slang mag enkel gebruikt worden tussen:

   • een flesdrukregelaar en een komfoor of een niet ingebouwd kookfornuis of een verplaatsbaar verbruikstoestel binnen of buiten een gebouw;
   • een tweedetrapsdrukregelaar, uitgerust met slangpilaar, en een verplaatsbaar verbruikstoestel buiten een gebouw;
   • een stopkraanuitgerust met slangpillaar geplaatst na de tweedetrapsdrukregelaar, en een verplaatsbaar verbruikstoestel buiten een gebouw.

Dit type slang moet worden vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn en in ieder geval ten minste 5 jaar na datum fabricatiejaar.

  • «slangen voor niet ontspannen gas »:Dit type slang moet conform DIN 4815-1 zijn – type klas 3 (MOP 30 bar – omgevingstemperatuur van – 30 °C tot + 70 °C) – de buitenwand heeft eenoranje kleur.

Dit type slangen moet gebruikt worden voor het onderling verbinden van flessen en voor het verbinden van flessen met een omschakelaar.

Deze slang moet worden vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn en in ieder geval ten minste 10 jaar na datum fabricatiejaar.

Opmerking : slangen mogen niet in serie aangesloten worden

 • Bij aankoop moet worden nagegaan of de afsluiter van de gasfles voorzien is van een verzegeling als waarborg voor van een correcte vulling

Waarop letten bij het aansluiten

 • niet roken
 • vlammen en warmtebronnen verwijderen
 • de kraan openen met de hand, zonder gereedschap te gebruiken
 • controleren op lekken met behulp van zeepwater of een schuimend product, nooit met een vlam
 • bij lekken: onmiddellijk de gasfles(sen) sluiten

Opgelet:
Er bestaan speciale propaangas flessen van 10,5 kg. (26 liter) en 18 kg. (44 liter) voor het aandrijven van motoren van traag rijdende voertuigen, vorkheftrucks, schoonmaakmachines, etc.
Deze zijn uitgerust met een dompelpijp voor vloeistofafname en mogen niet gebruikt worden voor andere toepassingen

Waarheen met een lege gasfles?

Gasflessen horen niet thuis op het containerpark of bij de schroothandelaar. Ze moeten op een specifieke wijze behandeld worden en mogen daarom niet bij oude metalen ingezameld worden. Wat moet er dan wel mee gebeuren?

Tabel met de exploitatievoorwaarden

Momenteel wordt er aan de exploitatievoorwaarden de laatste wijzigingen aangebracht. Bij vragen kan u contact op nemen met Febupro.