Vlaamse Regering keurt nieuwe premies voor propaan goed

Op vrijdag 5 juni keurde de ministerraad van de Vlaamse regering enkele wijzigingen goed over REG-premies (Rationeel Energiegebruik) vanaf 2021. De Regering besliste om de premie voor het vervangen van een stookolieketel bij beschermde afnemers af te schaffen. Daarnaast worden de premies voor de vervanging van een stookolieketel door een gascondensatieketel verhoogd: consumenten die een…