NL | FR

..::Nog geen aardgas...

Premie voor de plaatsing van een propaangasinstallatie in het Vlaams Gewest, in afwachting van een aansluiting op het aardgasnet.

FeBuPro zal vanaf 15 maart 2012 een eenmalige premie van 150 euro toekennen aan alle gezinnen uit het Vlaams Gewest die, in afwachting van aansluiting op het aardgasnetwerk, een bulk propaangasinstallatie voor centrale of individuele verwarming laten plaatsen. Hiermee wil FeBuPro inspelen op het Vlaams Energiedecreet dat tegen het jaar 2020 een gevoelige uitbreiding van het aardgasnetwerk oplegt.

In afwachting van een aansluiting op het aardgasnetwerk kunnen gezinnen uit het Vlaams Gewest nu al overschakelen op propaangas, dat op vele vlakken sterke gelijkenissen toont met aardgas. De techniek van aardgas- en propaangasinstallaties is gelijkaardig. Zonder meerkost of bijkomende installaties kan men dus zijn conforme installatie op termijn aansluiten op het uitgebreide aardgasnet, wanneer dit beschikbaar wordt in de straat. Door de sterke gelijkenissen tussen beide energiebronnen, is propaan een ideale tussenstap naar aardgas.

FeBuPro zal deze premie uitkeren voor alle aanvragen vanaf 15 maart 2012 tot en met 31 december 2015.

Bijkomende informatie:

1)- « Principes en Criteria » voor het bekomen van de premie -> klik hier

2)- Voorbeeld van « Aanvraag formulier » voor het bekomen van de premie -> klik hier

3 & 4)- Te volgen « Werkwijze  & Criteria » voor de uitbetaling van de premie -> klik hier